Η λέξη ΜΝΗΜΗ μεταφρασμένη σε διάφορες ομιλούμενες ή μη ομιλούμενες γλώσσες, χρησιμοποιώντας την εικόνα της γλώσσας - γραφής παρουσιάζει μια οικουμενική εικαστική γλώσσα , η οποία αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου έργου, του ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ στο οποίο , διαφορετικά υλικά και φόρμες έχουν χρησιμοποιηθεί , χωρίς να αλλοιώνεται η αρχική ιδέα . The word "MEMORY'' translated in various spoken and unspoken languages, develops a universal art code. These ''MEMORY'' art works are part of a larger project, that of ESPACE DE MEMOIRE - ΓΑΙΑ ΜΝΗΜΗΣ , whereas different materials and forms are being used, without altering the original idea.

2 Windows with MEMORY on sandblasted pvc


more info:http://maroussiresidenceartproject.blogspot.com

07.911045x22L


    
MEMORΥ in 22 languages     
91x104,5cm  various black colours on paper 


07102145 Memory in Linear B 34.1x25cm

Memory in LinearB    Varius colors on paper  34.1x25cm

07348512x15L 49.5x69.8cm medium


THE MEMORY in 15 Languages -Arabic , Armenian ,Cypriot syllabary , Amharic-Ethiopian , Farsi , Hiragana-Japonese , Hebrew , Hindi , Korean , Linear B , Japonese , Simple Chinese , Tibetan ,Tai , Urdu . Various colors on paper    49.5x69.8cm 

07215199x5L 34.2x25cm         MEMORY in 5 Languages   Hindi ,Hiragana-Japanese,Simple Chinese,Korean,Amharic-Ethiopian

07264335x10L 30.5x40.6cm


07265257x12L

video

07265257x12L 33.3x33.3cmTHE MEMORY in 12 Languages  -Arabic , Armenian ,Cypriot syllabary ,  Hieroglyphs , Hiragana-Japonese ,  Hindi , Korean , Linear B , Japonese , Ottoman ,Simple Chinese ,Tai  . 
Various colors on camvas   33.3x33.3cm 


White memory art book 23.3x33.3cm white colors on white papers

video

07180304x10L 23.5x46.3cm